Home   Algemeen   Ziekte beleid

Ziekte beleid

Ons ziektebeleid is gebaseerd op de visie dat zieke kinderen het beste thuis kunnen zijn. Thuis krijgen de kinderen de rust en aandacht die ze op dat moment nodig hebben. Het kinderdagverblijf is niet berekend op opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat regelmatig discussie of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar het kinderdagverblijf mag komen of thuis moet blijven.

Kinderopvang Elfen Wereld hanteert als uitgangspunt dat een kind thuis moet blijven of opgehaald moet worden als één van de volgende drie punten aan de orde is:

  • Het kind is te ziek om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • De ziekte van het kind brengt de gezondheid van andere kinderen in gevaar.
  • Het kind heeft 38,5 graden koorts of hoger.

Als uw kind op het kinderopvang ziek wordt dan nemen wij contact met u op. Wij leggen uit wat er aan de hand is en overleg met de ouder wanneer het kind wordt opgehaald. Als uw kind medicijnen moet gebruiken op het kinderdagverblijf dan kunt u ’s ochtends bij ons het medicijnformulier invullen. Op dit formulier staan alle gegevens die wij nodig heb om de medicijnen op een juiste manier toe te dienen. Daarnaast vinden wij het prettig als u ons persoonlijk uitlegt waarom en hoe de medicijnen gebruikt moeten worden.

Alle medewerkers van Kinderopvang Elfen Wereld hebben een geldig certificaat kinder ehbo.

Hier onder nog enkele kinderziekten die kunnen voor komen.

 DIARREE

Melding bij de GGD

Meld diarree bij de GGD als er sprake is van een epidemie. Dit is het geval als meer dan een derde deel van de groep binnen een week diarree heeft.

Neem ook contact op met de GGD als er een kind is met bloederige diarree.

Wering

Alleen bij bloederige diarree is wering noodzakelijk.

Een kind met bloederige diarree moet in elk geval thuisblijven totdat bekend is waardoor de diarree veroorzaakt wordt. Als broertjes en zusjes van een kind met bloederige diarree zelf  ook klachten hebben, moeten zij ook thuisblijven.

Opmerking

Diarree hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een besmettelijke ziekte. Ook voedselallergie en bepaalde darmafwijkingen kunnen tot langdurige diarree leiden.

 GRIEP (INFLUENZA)

Melding bij de GGD

Influenza hoeft niet gemeld te worden.

Wering

Wering is niet nodig en niet zinvol.

Een kind met influenza is te ziek om het kindercentrum te bezoeken. Bovendien is influenza zo besmettelijk dat het weren van kinderen geen invloed heeft op het verloop van de  epidemie.

Opmerking

Kinderen met CARA, suikerziekte of hartafwijkingen lopen meer risico op ernstige complicaties tijdens het doormaken van influenza. Daarom kunnen zij (evenals volwassenen met deze aandoeningen) tegen griep worden gevaccineerd.

 HAND-, VOET- EN MONDZIEKTE

Melding bij de GGD

Hand – voet- en mondziekte hoeft niet gemeld te worden bij de GGD.

Wering

Wering is niet nodig omdat de ziekte niet ernstig verloopt.

Opmerkingen

Deze ziekte wordt vaak verward met ‘mond- en klauwzeer’ bij koeien.

Mond- en klauwzeer komt echter alleen bij dieren voor en is niet besmettelijk voor mensen. Hand-, voet- en mondziekte komt alleen bij mensen voor en is niet besmettelijk voor dieren.

 HOOFDLUIS

Melding bij de GGD

Hoofdluis hoeft niet gemeld te worden.

Bij vragen over hoofdluisbestrijding kan de GGD uiteraard om advies worden gevraagd.

Wering

Kinderen met hoofdluis hoeven niet geweerd te worden. Wel moet er direct met de behandeling worden begonnen. Ook moeten de ouders van de overige kinderen geïnformeerd worden dat er hoofdluis is geconstateerd, zodat zij alert kunnen zijn op de verschijnselen.

Opmerkingen

Als hoofdluis ontdekt is, adviseert men de ouders om direct met behandeling te starten.

Behandeling: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam.

 KOORTSLIP

Melding bij de GGD

Een koortslip hoeft niet gemeld te worden bij de GGD.

Wering

Een kind met een koortslip hoeft niet van het kindercentrum geweerd te worden. Doordat het virus bij zeer veel mensen voorkomt en deze mensen ook steeds opnieuw weer besmettelijk zijn, is infectie gedurende de jeugd moeilijk te voorkomen.

Opmerking

Een leid(st)er met een actieve koortslip kan wel werken, maar mag geen kusjes geven en moet na contact met de koortslip de handen wassen.

 KRENTENBAARD (IMPETIGO)

Melding bij de GGD

Huiduitslag moet gemeld worden als er binnen twee weken twee of meer gevallen van dezelfde vorm van huiduitslag in een groep zijn.

Wering

Wering is niet noodzakelijk. Kinderen met krentenbaard mogen het kindercentrum of de school bezoeken mits de aandoening wordt behandeld of de blaasjes zijn ingedroogd. Ingedroogde blaasjes zijn niet besmettelijk. Laesies afplakken met een pleister is niet wenselijk omdat hierdoor ‘broei’ kan optreden en de krentenbaard zal uitbreiden.

Opmerkingen

Krentenbaard kan afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de aandoening worden behandeld met zalf of met antibiotica.

 MIDDENOORONTSTEKING EN LOOPOOR

Melding bij de GGD

Middenoorontsteking en loopoor hoeven niet gemeld te worden.

Wering

Kinderen met een middenoorontsteking en loopoor hoeven niet geweerd te worden. Net als kinderen met een gewone verkoudheid mogen zij het kindercentrum bezoeken als zij zich verder goed voelen.

 OOGONTSTEKING

Melding bij de GGD

Oogontsteking hoeft niet gemeld te worden.

Wering

Een kind met oogontsteking hoeft niet geweerd te worden.

De aandoening is meestal het gevolg van een verkoudheid en verloopt niet ernstig.

Opmerkingen

Behalve door een infectie met virussen of bacteriën kan een oogontsteking ook veroorzaakt worden door een allergie of door prikkelende stoffen die in het oog terecht zijn gekomen.

 RSV

Melding bij de GGD

RSV-infectie hoeft niet gemeld te worden.

Wering

Wering van kinderen die vanwege een RSV-infectie in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest is niet nodig. Ook broertjes en zusjes hoeven niet geweerd te worden. Omdat RSV zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te vermijden. Wel is het zinvol om de ouders van kinderen met ernstige aangeboren longafwijkingen en ouders van kinderen die meer dan zes weken te vroeg geboren zijn te waarschuwen. Zij kunnen dan contact opnemen met de behandelend kinderarts over het verdere beleid.

 VIJFDE ZIEKTE (ERYTHEMA INFECTIOSUM, PARVOVIRUSINFECTIE)

Melding bij de GGD

Een kinderdagverblijf is wettelijk verplicht om ‘vlekjesziekten’ te melden bij de GGD als er zich twee of meer gevallen voordoen binnen twee weken in dezelfde groep. Het is echter zinvol om al bij een geval van de vijfde ziekte contact op te nemen met de GGD en te overleggen over het verdere beleid.

Wering

Wering is niet zinvol. Op het moment dat de diagnose gesteld wordt, is het kind niet besmettelijk meer.

Wel moeten bij een bevestigd geval van de vijfde ziekte zwangere moeders en leid(st)ers geïnformeerd worden. Ook ouders van kinderen met bloedziekten moeten worden geïnformeerd, omdat bij hen de ziekte ernstig kan verlopen.

Opmerkingen

De vijfde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere ‘vlekjesziekten’.

Daarom moet er voordat verdere maatregelen worden genomen eerst door de GGD gecontroleerd worden of het echt om de vijfde ziekte gaat.

Ongeveer 60% van de volwassenen heeft de ziekte in het verleden doorgemaakt en is daardoor tegen de vijfde ziekte beschermd. EvenGezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal Richtlijnen technische hygiënezorg eventueel kan door bloedonderzoek vastgesteld worden of iemand beschermd is.

 WATERPOKKEN

Melding bij de GGD

Waterpokken hoeft niet gemeld te worden.

Wering

Niet zinvol omdat besmetting al heeft plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan.

Wel moeten de overige ouders geïnformeerd worden dat er waterpokken heerst.

Opmerkingen

Waterpokken kan gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als hun moeder de ziekte doormaakt in de dagen rond de geboorte. Daarnaast is er een kleine kans (minder dan 1 %) op aangeboren afwijkingen als een zwangere in de eerste helft van de zwangerschap waterpokken krijgt.

 WORMPJES (AARSMADEN, OXYUREN)

Melding bij de GGD

Het voorkomen van wormpjes hoeft niet bij de GGD gemeld te worden.

Wering

Kinderen met wormpjes hoeven niet geweerd te worden.

De aandoening is niet ernstig en goed te behandelen.

Opmerkingen

Bij een anti-wormkuur wordt meestal het hele gezin mee behandeld.

Strikte hygiëne is nodig tot enkele dagen na het starten van de kuur. Bij behandeling zijn de klachten binnen enkele dagen over.

 ZESDE ZIEKTE (EXANTHEMA SUBITUM)

Melding bij de GGD

De zesde ziekte moet net als andere ‘vlekjesziekten’ gemeld worden als er binnen twee weken twee of meer gevallen optreden in dezelfde groep.

Wering

Niet nodig omdat het een onschuldige ziekte betreft.

Opmerkingen

De zesde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere ‘vlekjesziekten’.

Daarom zal de GGD bij een melding van zesde ziekte altijd controleren of het echt om de zesde ziekte gaat.