Home   Opvang aanbod   Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden:

Kinderopvang Elfen Wereld is het gehele jaar open behalve op:

  • Zaterdag
  • Zon- en feestdagen
  • De dag na hemelvaart
  • Goede vrijdag
  • 5 Mei (eens per 5 jaar)
  • Koningsdag

Openingstijden dagopvang:
07:30 uur tot 18:00 uur (verlenging mogelijk van 07:00 tot 07:30 en 18:00 tot 18:30)

Openingstijden peuterspelen:
08:45 uur tot 12:15 uur

Openingstijden VSO:
07:30 uur tot 08:30 uur (verlenging mogelijk van 07:00 tot 07:30)

Openingstijden BSO:
11:30 uur tot 18:30 uur

Vakantieopvang:
07:30 uur tot 18:30 uur (verlenging mogelijk van 07:00 tot 07:30)

Wij hanteren de schoolvakantieroosters zoals vastgesteld door de schoolbesturen in de Gemeente Deventer.

Vervoer
Kinderopvang Elfen Wereld zorgt dat de kinderen netjes op een verantwoordelijke wijze naar en van school worden gehaald. Wij hebben hiervoor diverse middelen zoals bakfietsen, fietsen en een grote bolderwagen.
Kinderen die zelf kunnen fietsen,  fietsen met een pedagogisch medewerker(ster) mee. Uitgangspunt is dat het veilig en verantwoord moet zijn.