Home   Opvang aanbod   Vakantieopvang

Vakantieopvang

Wat is vakantieopvang?

Vakantieopvang is opvang in schoolvakanties voor basisschoolkinderen die normaal geen gebruik maken van de naschoolse opvang. De opvang vindt plaats op de locatie voor naschoolse opvang.

Hoe vraagt u het aan?
Als uw kind(eren) voor vakantieopvang ingeschreven staat(n) kunt u minimaal zes weken voor de schoolvakantie kenbaar maken op welke dagen u gebruik wenst te maken van de Vakantieopvang. U kunt dus per vakantie bepalen voor welke dagen u opvang nodig heeft. Als u zes weken van te voren de opvang heeft aangevraagd dan kunt u ervan uitgaan dat uw kind geplaatst is.

Plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

Kinderen die voor de eerste keer gebruik gaan maken van de vakantieopvang worden met hun ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de naschoolse opvang. Tijdens dit gesprek is er ruimte om nog wat nadere informatie ten aanzien van de kinderen en de opvang uit te wisselen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden