Home   Opvang aanbod   VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Jonge kinderen leren spelenderwijs een taal. Op het kinderdagverblijf stimuleren de pedagogisch medewerkers – naast de ontwikkeling op allerlei andere gebieden – heel bewust het gebruik van taal. Ze zingen samen liedjes, lezen voor en noemen alles wat ze laten zien bij de naam.

Voor kinderen die thuis minder met (de Nederlandse) taal in aanraking komen, is er een speciaal programma. Met natuurlijk extra veel aandacht voor taal. De ouders of verzorgers worden er ook intensief bij betrokken. Dit noemen we Voor- en Vroegschoolse Educatie ofwel VVE.

Meedoen aan VVE De arts of verpleegkundige van de Ouder- en Kindzorg(GGD) bepaalt welke mee mogen doen aan het VVE programma.

VVE in de groep Pedagogisch medewerkers besteden de hele dag en de hele week extra aandacht aan taal. Zo profiteren ook alle andere kinderen mee van een rijk aanbod aan taalactiviteiten. Ze werken telkens met een thema. Op die manier komen de kinderen veel over een bepaald onderwerp te weten.

De VVE kinderen krijgen op gezette momenten nog eens extra individuele aandacht van de pedagogisch medewerker. Er zijn spelletjes, boekjes, liedjes en speelmaterialen om de taalontwikkeling te stimuleren. Die zijn hiervoor speciaal gemaakt. Kinderen leren hiermee goed luisteren, vertellen, samenspelen en zelfstandig spelen. Ze ontdekken zo met veel plezier nieuwe dingen.

Ouders doen ook mee Ouders of verzorgers zijn heel belangrijk tijdens het VVE programma. Daarom praten zij een paar keer per jaar met de pedagogisch medewerkers en anderen over de ontwikkeling van het kind. Ook tussendoor krijgen zij tips om hier thuis mee verder te gaan. Zo legt het kind in de eerste jaren een goede basis voor later.

Hoe lang duurt het programma? Een VVE programma in de kinderopvang duurt minimaal 12 maanden. Het kind komt minimaal 4 dagdelen per week. Ouders betalen alleen de normale kosten voor de kinderopvang. VVE kost niets extra.

Daarnaast heeft de gemeente Deventer voor ouders  die de kinderopvang voor hun kind niet kunnen betalen en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, mogen deze gebruik maken van de opvang mits ze een vrijwillige tegenprestatie doen. Dit kan van alles zijn: meehelpen op school, in een bejaardentehuis of mantelzorg.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact gerust contact met ons op.

Aanmelden klik hier