Home   Oudercommissie

Oudercommissie

Gezocht!!

Kinderopvang Elfen Wereld is op zoek naar leden voor de Oudercommoudercommissiissie.

De Oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen. De Oudercommissie adviseert bijvoorbeeld over het algemene kwaliteitsbeleid, het algemene pedagogisch beleidsplan en wijzigingen van de prijs.

Interesse laat het ons weten via de e-mail oudercommissieelfenwereld@outlook.com

Even voorstellen
Wij zijn een groep betrokken ouders die de oudercommissie van kinderopvang Elfen Wereld vormen. Zowel het kinderdagverblijf als de BSO heeft een eigen oudercommissie, die (voor zover mogelijk) samen vergaderen.

Doel
Vanuit de Wet Kinderopvang is iedere opvangorganisatie verplicht om een oudercommissie te hebben. Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en hun spreekbuis te zijn richting de leiding van de Elfen Wereld.

Wij kunnen over een aantal zaken gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dit kan gaan over veranderingen in de organisatie en het beleid, prijsstelling, openingstijden, maar ook over voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid of hygiëne.

Wat houdt dit concreet in? Het afgelopen jaar hebben wij ons o.a. met de volgende zaken bezig gehouden:

  • Advisering bij de vorming van de algemene voorwaarden, de huisregels en de contracten;
  • Adviseren over de openingstijden en de prijs van de opvang;
  • Meedenken over allerlei zaken, waaronder de kwaliteit en continuïteit van de opvang;
  • Het mede organiseren van de ouderavond.

Informatie
Nu u weet wie wij zijn, hopen wij dat u ons opzoekt als er zaken zijn waar u meer over wilt weten of als er iets is wat u met ons wilt bespreken. Wij kunnen ons werk natuurlijk alleen doen als u ons op de hoogte brengt van uw wensen of zorgen. U kunt ons persoonlijk benaderen, of via de e-mail oudercommissieelfenwereld@outlook.com Wij horen graag van u!